17/01_2021 @ 15.51

სხვ

მ-წ *

$

აია  ქუთაისი

24

+105

5-1

4

ყოჩები  ბოლნისი

21

+93

4-1*1

3

ბათუმი  ბათუმი

16

+52

3-3

4

არესი  ქუთაისი

12

-42

2-2*2

0

ჯიქი  გორი  4

6

-135

1-4*1

0

არმაზი  მარნეული  1

6

-73

1-5

2